O projektu

Soubor nápadů a výstupů z programů Future City Game a Urban Ideas Bakery, které probíhaly v Plzni během kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2015, z nichž některé se již podařilo uskutečnit a některé na svůj čas ještě čekají.

Future City Game (Hra Budoucí město) představuje novou kreativní metodu pro zapojování veřejnosti do plánování rozvoje měst. Jejím cílem je týmové vytváření nápadů řešících specifické problémy evropských měst a městských částí.

Urban Ideas Bakery (Pekárna nápadů) je proces, který pomáhá lidem navrhnout inovativní řešení společenských problémů jejich města a zároveň uvést tato řešení do praxe. Hlavním cílem je pomoci místní komunitě a místním politikům navrhnout a rozpracovat inovativní řešení, která reagují na místní potřeby a problémy.

Oba programy náleží do série Creative Cities (Kreativní města), kterou vyvinul British Council (více o programu zde). Programy probíhaly v Plzni v letech 2008–2010 během kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2015, a to díky British Council, CpKP, Agora CE, městu Plzeň a dalším.

Nápady a výstupy veřejnosti z programů Future City Game a Urban Ideas Bakery budou na stránky postupně nahrávány.

Google+